Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  7 tháng trước

  Cùng xem video tôi làm cho Squarespace: https://youtu.be/h3wWyaWpRtY

  Thăm kênh cá nhân của tôi tại: https://www.youtube.com/channel/UCDA1...

  Hãy lấy cho mình chiếc áo thun Wendover Productions: https://standard.tv/collections/wendo...

  Hãy đăng ký kênh Half as Interesting (Một kênh khác từ Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

  Hãy ủng hộ Wendover Productions trên Patreon: https://www.patreon.com/wendoverprodu...

  Youtube: http://www.YouTube.com/WendoverProduc...
  Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro
  Email: sam@wendover.productions
  Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

  Đồ họa bởi Bard Edlund
  (http://www.edlundart.com/)
  Âm thanh bởi Graham Haerther (http://www.Haerther.net)
  Hình đại diện bởi Simon Buckmaster

  Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người đã ủng hộ Patreon: James McIntosh, Braam Snyman, Harry Handel, KyQuan Phong, Kelly J Knight, Robin Pulkkinen, Sheldon Zhao, Nader Farzan, James Hughes, Ken Lee, Victor Zimmer, Dylan Benson, Simenn Nerlier, Donald, Etienne Dechamps, Qui Le, Chris Barker, Andrew J Thom, Keith Bopp, Alec M Watson, Chris Allen, John & Becki Johnston, Connor J Smith, Arkadiy Kulev, Eyal Matsliah, Joseph Bull, Hank Green, và Plinio Correa

  Ghi nhận công sức với hình ảnh
  Lufthansa Cargo bởi Lufthansa Cargo
  Ngoai cảnh ga 5 của Heathrow bởi Isea Swarm
  Khu vực đăng ký vào Heathrow bởi Travel Collector
  Tháp điều khiển Heathrow bởi Tony Hisgett
  Xe buýt Heathrow bởi Ed Webster
  Ngoại cảnh ga 2 Heathrow bởi Diliff
  Khu quá cảnh Heathrow bởi Terminal 5 Insider
  The 5 Tuns bởi Ewan Munro
  Harrods bởi MaryG90
  a380 pushback bởi Saad Sarfraz Sheikh
  Đoạn quay 747 hạ cánh bởi Umar Mansoor

  Âm nhạc bởi http://epidemicsound.com

  ________________________________________

  Watch the video I made for Squarespace: https://youtu.be/h3wWyaWpRtY

  Check out my new personal channel: https://www.youtube.com/channel/UCDA1...

  Get the Wendover Productions t-shirt: https://standard.tv/collections/wendo...

  Subscribe to Half as Interesting (The other channel from Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

  Support Wendover Productions on Patreon: https://www.patreon.com/wendoverprodu...

  Youtube: http://www.YouTube.com/WendoverProduc...
  Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro
  Email: sam@wendover.productions
  Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

  Animation by Bard Edlund
  (http://www.edlundart.com/)
  Sound by Graham Haerther (http://www.Haerther.net)
  Thumbnail by Simon Buckmaster

  Special thanks to Patreon supporters James McIntosh, Braam Snyman, Harry Handel, KyQuan Phong, Kelly J Knight, Robin Pulkkinen, Sheldon Zhao, Nader Farzan, James Hughes, Ken Lee, Victor Zimmer, Dylan Benson, Simenn Nerlier, Donald, Etienne Dechamps, Qui Le, Chris Barker, Andrew J Thom, Keith Bopp, Alec M Watson, Chris Allen, John & Becki Johnston, Connor J Smith, Arkadiy Kulev, Eyal Matsliah, Joseph Bull, Hank Green, and Plinio Correa

  Attributions
  Lufthansa Cargo shot courtesy Lufthansa Cargo
  Heathrow t5 exterior shot courtesy Isea Swarm
  Heathrow check-in shot courtesy Travel Collector
  Heathrow ATC tower shot courtesy Tony Hisgett
  Heathrow bus shot courtesy Ed Webster
  Heathrow t2 interior shot courtesy Diliff
  Heathrow connections shot courtesy Terminal 5 Insider
  The 5 Tuns shot courtesy Ewan Munro
  Harrods shot courtesy MaryG90
  a380 pushback shot courtesy Saad Sarfraz Sheikh
  747 landing footage courtesy Umar Mansoor

  Music by http://epidemicsound.com

  24 người xem


  Bình luận (0)