Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Vy Phan

  6 tháng trước

  Rất nhiều bạn đã yêu cầu đề tài Ham muốn vs. Tình yêu. Nên chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ làm cho các bạn xem! Với video rất thành công trước đó Crush vs. Yêu, chúng tôi nghĩ là video này cũng sẽ thành công như thế. 


  Người viết script: Catherine Huang

  Biên tập script: Steven Wu

  VO: Wendy Hu

  Đồ họa: Lesly Drue 

  Quản lý YouTube: Cindy Cheong 


  Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn đồng cảm hay đồng tình với những quan điểm đó! Cảm ơn vì đã ủng hộ!

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Many of you guys have requested a topic on love vs lust for a while now. So we thought we do it for you! With our previous highly successful video on crush vs love, we thought we'd do this one justice as well. 


  Script Writer: Catherine Huang

  Script Editor: Steven Wu

  VO: Wendy Hu

  Animator: Lesly Drue 

  YouTube Manager: Cindy Cheong 


  Let us know if you relate or agree with these points! Thanks for all the support!

  912 người xem


  Bình luận (0)