Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Huỳnh Ân

  7 tháng trước

  Mọi người đều biết rằng đọc sách làm tăng khả năng thành công trong cuộc sống nhưng đa số mọi người lại không đọc. Vậy nên hôm nay mình sẽ chỉ cách giúp các bạn cách đọc 1 cuốn sách mỗi tuần để các bạn có thể cải thiện cuộc sống của mình một cách nhanh hơn. Hãy thử thách bản thân để đọc sách nhiều hơn nếu bạn muốn thấy được sự thay đổi

  _________________________________________________________________________________________

  Everyone knows that reading increases your chances of succeeding in life, yet most people don't do it. So today I'm going to show you exactly how to read a book a week so that you can improve your own life at a faster pace. Challenge yourself to read more books if you really want to see change.

  39 người xem


  Bình luận (0)