Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 tháng trước

Sự Khác Biệt Giữa Lãnh Đạo Và Quản Trị

Từ điển Tiếng Việt giải thích lãnh đạo là đề ra chủ trương và tổ chức thực hiện, còn quản trị là tổ chức và điều khiển hoạt động theo các yêu cầu đã đề ra. Lãnh đạo và quản trị đều là sự tác động có hướng đích của chủ thể tới đối tượng, đều gắn với con người, xây dựng mối quan hệ giữa con người với con người trong tổ chức để đạt các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, phương thức và hiệu lực tác động, phạm vi tác động, nội dung và hình thức thể hiện của lãnh đạo và quản trị có những điểm khác biệt. Field Marshall Montgomery -  nhà chỉ huy quân sự của Anh trong Thế chiến thứ 2, cho rằng lãnh đạo là khả năng và ý chí để tập hợp mọi người nhằm tiến tới một mục đích chung, là truyền sự tự tin cho người khác. Còn theo Hiệp hội Lãnh đạo Quốc tế (International Leadership Associates), lãnh đạo dường như là một thứ nghệ thuật khiến người khác có mong muốn làm được những điều thực sự nên làm.

30 người xem


Bình luận (0)