Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 tháng trước

5 Định Hướng Chiến Lược Thiết Kế & Vận Hành Hệ Thống Kênh Phân Phối (Phần 2)

Tiếp theo bài kỳ trước, phần 2 của định hướng chiến lược thiết kế & vận hành hệ thống kênh phân phối là “Hiểu chiến lược Brand & định hướng kênh phân phối”, 1 trong 11 yếu tố quan trọng cốt lõi để xây dựng & vận hành tối ưu, hiệu quả về chi phí của hệ thống phân phối. 2. Hiểu chiến lược Brand & định hướng kênh phân phối. Người thiết kế & vận hành hệ thống phân phối quan tâm đến 3 yếu tố quan trọng nhất của chiến lược Brand, đó là: nhóm khách hàng chủ đạo là ai (Target Consumer), brand muốn truyền tải cam kết gì quan trọng nhất mà muốn khách hàng nhớ (Brand/Product Proposition) & nhiệm vụ ưu tiên cần phải làm trong năm của Brand (Brand Job-2-Be-Done).

28 người xem


Bình luận (0)